Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 35: Đánh trả lại xuyên không nữ phụ giả nhân giả nghĩa (phần 6)Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.