Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 3: Người thừa kế nghịch tập (phần 3)Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.