Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 22: Người thừa kế phản công (phần 22)Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.