Hồ Sinh Tử

Chương 35: Phần 4: Canh bà MạnhBạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.